Wat kan ik voor u doen?

New Finance is uw partner in al uw financiële zaken. Als gecertificeerd financieel planner met FFP keurmerk begeleid ik u bij het realiseren van uw financiële doelen, wensen en dromen. Of u nu ondernemer bent, een goede baan hebt of als u wat kapitaal heeft opgebouwd. 

Wat zijn uw ideeën over uw toekomst? Wat wilt u bereiken? Ik geef u overzicht, inzicht en zorg ervoor dat u weer grip krijgt en houdt op uw financiële positie. Mijn werkwijze kenmerkt zich in een persoonlijke benadering: ik ben betrokken, betrouwbaar, innovatief en transparant.

Meer weten en kennismaken?
Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend kennismakingsgesprek.
Neem contact met mij op >>

 


Voorbeeld hypotheekadvies

Dennis en Marijke zijn beide in de dertig en hebben een goed baan. Nu de de huizenmarkt in Amsterdam weer in de lift zit, hebben ze zich voorgenomen hun eerste eigen huis in Amsterdam te gaan kopen. Omdat ze de afgelopen jaren flink hebben kunnen sparen, vragen zij zich af of het verstandig is om het spaargeld te gebruiken om het hypotheekbedrag te verminderen. Ze hebben gehoord dat het slim is een zo hoog mogelijk hypotheek te nemen vanwege het fiscale voordeel, maar denken ook dat ‘geen hypotheek de beste hypotheek is’. Daarom komen ze via vrienden voor een volledig onafhankelijk hypotheekadvies terecht bij New Finance. Om een goed hypotheekadvies te maken gaat de financieel planner van New Finance eerst in op de vraag hoe zij hun toekomstig uitgavenpatroon zien, wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van kinderen en de daarmee samenhangende kosten. Ook wordt er gesproken over wat Dennis en Marijke willen overhouden mocht een van hun arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. Zo komen ze er al snel achter dat een hypotheekadvies bij New Finance meer is dan alleen de vraag hoeveel er geleend kan worden. Uit de inventarisatie blijkt namelijk dat beide werkgevers nauwelijks iets hebben geregeld voor het geval Dennis en Marijke arbeidsongeschikt worden en het opgebouwde pensioen bij overlijden ook te wensen overlaat. Als hier in het hypotheekadvies rekening mee wordt gehouden en aanvullende maatregelen voor worden genomen, vallen de maandlasten hoger uit dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Daarom wordt besloten het spaargeld te gebruiken om de maandlasten gedurende de eerste 10 jaar te verlagen. Met dit hypotheekadvies kunnen ze nu en in de toekomst lekker leven en zijn ze ervan verzekerd dat dit ook kan mocht er iets naars gebeuren.

Vermogens planning

Robert en Alice hebben beide uit erfenissen en schenkingen een aardig kapitaaltje gekregen. Zij hebben dit heel verstandig op een spaarrekening gezet en zijn zich nu aan het oriënteren wat ze er mee willen doen. Aflossen op de hypotheek lijkt aantrekkelijk, daarmee gaan de maandlasten immers omlaag. Maar, dan kunnen ze het niet meer voor hun toekomstige doelen gebruiken. Hun drie kinderen gaan over een aantal jaar studeren waar zij veel geld voor nodig hebben. Als de kinderen uit huis zijn, willen zij stoppen met werken maar dat alles wel met behoud van hun huidige, riante levensstijl. Zij hebben echter geen idee hoeveel zij nu moeten reserveren om hun doelen te behalen. Zij gaan op zoek naar een professional die hun vermogensplanning kan uitvoeren.

Op aanraden van een zakenrelatie gaat het stel in gesprek met een financieel planner van New Finance. Deze stelt voor om, voorafgaand aan de vermogensplanning, eerst alle toekomstige inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, rekening houdend met de studiekosten en het inkomenstekort daarna. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel geld er nodig is om de verschillende doelen te kunnen realiseren. Met het nieuw verkregen inzicht wordt met Robert en Alice doorgenomen welke mate van risico zij willen accepteren. Er wordt hen uitgelegd dat een hoger risico inhoudt dat de kans hoger is dat een doel niet kan worden gerealiseerd. Maar ook dat ze gedurende de looptijd zullen moeten accepteren dat de mate van bewegelijkheid van de belegging hoger is. Nadat is vastgesteld hoeveel risico Robert en Alice willen accepteren wordt een voorstel gemaakt voor een beleggingsportefeuille bestaande uit indexfondsen. New Finance zal met behulp van vermogensplanning periodiek de ontwikkeling van de portefeuille in de gaten houden en zorgen dat het risico binnen de afgesproken grenzen blijft. Op deze wijze is de kans het grootst dat de doelen worden gerealiseerd en hoeven Robert en Alice zich daar geen zorgen over te maken.

Pensioen

Pieter en Iris zijn via internet op zoek naar een goed en onafhankelijk pensioenadvies. De werkgever van Pieter heeft namelijk alleen een heel beperkte regeling voor zijn werknemers afgesloten. In deze regeling wordt alleen over een deel van het salaris pensioen opgebouwd maar aangezien het loon van Pieter veel hoger is, zal hij zelf op zoek moeten naar een aanvulling. Op internet zien Pieter en Iris dat er een veelvoud aan oplossingen mogelijk zijn. Ze komen begrippen als lijfrenteverzekering, banksparen, privépensioen en lijfrentesparen tegen. Omdat ze door de bomen het bos niet meer zien, besluiten ze op aanraden van vrienden een pensioenadvies door New Finance te laten maken. Tot hun verbazing gaat het in het kennismakingsgesprek niet over wat het bruto inkomen van Pieter na pensioen moet zijn. In plaats daarvan gaat het over hoeveel ze in de toekomst willen kunnen besteden en of ze een vast inkomen willen of zelf over hun geld willen kunnen beschikken. Dat vinden ze een goede vraag want na hun pensioen willen ze hun droom om meer te gaan reizen kunnen uitvoeren. Maar misschien dat het reisdoel wel wordt vervangen door een huisje in het buitenland. Waar moeten ze dat van betalen als het geld vastzit in een pensioenregeling?

Bij het pensioenadvies wordt vervolgens ook zaken betrokken als hoeveel hypotheek ze nog hebben na pensioen, of er nog uitgaven voor de studie van de kinderen zijn en hoeveel ze zelf gespaard hebben. Pieter en Floor hebben een vrij hoge aflossingsvrije hypotheek en willen deze ook nog eens versneld gaan aflossen. Nadat de financieel planner van New Finance de gevolgen van hun plan in beeld heeft gebracht, kijken ze er heel anders naar. Nu blijkt namelijk dat ze door het aflossen wel iets lagere maandlasten hebben, maar veel te weinig spaargeld om te gaan reizen of een tweede huis te kunnen kopen.

Samen met de financieel planner van New Finance wordt daarom een pensioenadvies gemaakt met een combinatie van een langdurig basisinkomen en een tijdelijke aanvulling uit beleggingen om de reizen of het tweede huis van te kunnen betalen. Door het inkomen na pensioen te verhogen, kan de aflossingsvrije hypotheek worden doorbetaald.

Pieter en Floor zijn blij dat het pensioenadvies tot stand is gekomen zonder dat New Finance belang heeft bij het afsluiten van de aanvullende producten. De bemiddeling wordt immers niet door New Finance zelf verzorgd maar uitbesteed.

 

 


 • Inzicht en overzicht

  De start: kennismaken

  Wat verwacht u van mij en andersom? Hoe gaan we samenwerken?
  Om u te kunnen helpen bij het bereiken van uw financiële doelen moeten we elkaar goed leren kennen. Ons contact zal heel persoonlijk zijn: als financieel planner ben ik uw vertrouwenspersoon voor alles dat met uw financiën te maken heeft. Niet eenmalig, maar voor langere tijd. Misschien wel de rest van uw leven of zelfs voor uw nabestaanden.

  In dit gesprek maken we afspraken over de dienstverlening en de vergoeding. Als u dat wilt, werk ik met een vast tarief zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

   
  Inventarisatie: wat zijn uw wensen?

  Na het kennismakingsgesprek bespreken we in 1 of 2 gesprekken uw persoonlijke doelen, wensen en dromen. Welke levensstijl heeft u voor de nabije en verre toekomst voor ogen? Ook kijken we hoe u alles op dit moment financieel geregeld heeft. Zoals uw hypotheek, pensioen, spaargeld en beleggingen.
   

  Inzicht en overzicht: Wat is uw financiële positie? Na het inventarisatiegesprek krijgt u een presentatie van uw financiële positie en toekomst. Na afloop ontvangt u hiervan een uitgebreid verslag. Ook bespreek ik de voor- en nadelen van de mogelijkheden met u. Zo kunt u weloverwogen een keuze maken uit de verschillende mogelijkheden die er zijn om uw financiële doelen te bereiken.

  Wilt u meer weten en kennismaken?

  U bent van harte welkom. Een afspraak bij u thuis of op uw werkplek kan natuurlijk ook. Neem contact met mij op via mail of bel 020-8208280.

  Grip krijgen

  Met het verkregen inzicht en overzicht heeft u keuzes kunnen maken voor uw financiële toekomst. Als uw keuzes gemaakt zijn, maak ik per onderdeel een concreet advies en implementeren we de nieuwe financiële strategie. Uw persoonlijke financiële situatie wordt opnieuw ingericht en geoptimaliseerd. Als u wilt, doen we dat samen met uw accountant of fiscalist.

  Moeten er financiële producten worden afgesloten? Dan kunt u dit zelf doen, of een bemiddelaar inschakelen. Ik kan u hier ook bij begeleiden.

   

  Wilt u meer weten en kennismaken?
  U bent van harte welkom. Een afspraak bij u thuis of op uw werkplek kan natuurlijk ook. Neem contact met mij op via mail of bel 020-8208280.

  Grip houden

  Een goed financieel plan is nooit af. Het moet periodiek worden aangepast aan veranderingen in uw persoonlijke situatie, economische omstandigheden en wet- en regelgeving. Ik monitor daarom periodiek uw korte en lange termijn financiële strategie en pas waar nodig dingen aan. U hoeft dus nooit meer wakker te liggen van uw geldzaken. U houdt steeds toegang tot uw online dossier en heeft altijd duidelijkheid. New Finance biedt u hiervoor een efficiënte en betaalbare oplossing.

   

  Wilt u meer weten en kennismaken?
  U bent van harte welkom. Een afspraak bij u thuis of op uw werkplek kan natuurlijk ook. Neem contact met mij op via mail of bel 020-8208280.


“Financieel advies zonder de afhankelijkheid en beperkingen van productaanbieders.”

Met die visie is Roger van Stuyvenberg in 2005 als zelfstandig financieel planner gestart. Dat de adviseur niet meer betaald kan worden door een productaanbieder, is inmiddels in de wet opgenomen. Door de jarenlange ervaring met deze manier van werken, heeft Roger van Stuyvenberg een enorme voorsprong opgebouwd. Onafhankelijk financiële advisering vereist meer dan alleen betaald worden door de klant. Het vereist ook een creatieve denkwijze waarin oplossingsrichtingen worden losgekoppeld van productgerichte oplossingen. Hierin onderscheidt Roger van Stuyvenberg zich van een groot deel van de onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland. Het is Roger's passie om mensen te helpen met financiële beslissingen die belangrijk zijn voor de rest van hun leven. Bent u geïnteresseerd in het volledig curriculum vitae van Roger van Stuyvenberg, kijkt u dan even op zijn LinkedIn profiel.

De naam New Finance verwijst naar de nieuwe manier van werken in financiële advisering. Dienstverlening waar niet de adviseur, maar u zelf aan het roer staat. New Finance is slechts de deskundige financiële navigator die u voorziet van alle relevante kennis en informatie en u de opties van verschillende routes laat zien. Hierdoor kunt u zelf een weloverwogen besluit nemen welk traject u wilt volgen om uw wensen en doelen te realiseren.

Vanwege Roger's grote affiniteit met de (wedstrijd) zeilsport, ligt de parallel met het maritieme thema van New Finance voor de hand. De karaktereigenschappen voor een wedstrijdzeiler en een financieel planner komen erg overeen: zelfkennis, bescheiden, doortastend, gevoel voor verantwoordelijkheid en realiteitszin.

‘Een financieel planner zet het leven van zijn klanten en de daarbij behorende levensdoelen centraal en ziet geld en financiële producten als een middel om deze levensdoelen te realiseren.’

Referenties

Transparantie & openheid zijn belangrijke pijlers voor vertrouwen. Voor ons is vertrouwen essentieel dus daarom kunt u referenties van onze bestaande klanten vinden op een onafhankelijke website.

http://www.advieskeuze.nl/vermogensadvies/1077ge/new-finance?ps=CKQAAAAEABwUGbahfCPA 

 

 

 

 

 

 

 

Keurmerken

AFM

Wij vinden het belangrijk te vermelden dat New Finance zich committeert aan de regels van de AFM.

New Finance is lid van De Federatie Financieel Planners (FFP). Dit is de beroepsvereniging van financieel planners en telt ruim 3.600 leden.

Tevens is New Finance onderdeel van de VOFP (Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners).
VOFP bestaat uit FFP gecertificeerde financieel planners zonder binding met productaanbieders.

New Finance is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1557807.

Mocht ondanks onze zorgvuldigheid uw belang geschaad zijn en u heeft schade ondervonden waar wij aansprakelijk voor worden gesteld, beschikken wij over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klik op onderstaande logo’s voor meer informatie.


Brochure aanvragen

U kunt onze brochure aanvragen door een email te sturen aan info@newfinance.nl.

Overige downloads

Sinds 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten een dienstverleningsdocument ontwikkeld voor specifieke productgroepen die wij verplicht dienen te volgen. Hier treft u de specifieke dienstverleningsdocumenten voor HypothekenVermogensopbouw en voor Risico.

Deze documenten zijn wij uit hoofde van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verplicht aan u uit te reiken. Wij hebben slechts zeer beperkt invloed op de inhoud hiervan. Zoals u op deze website heeft kunnen lezen, heeft New Finance een afwijkende manier van werken omdat wij zelf niet bemiddelen in financiële producten. Bovendien gaan wij altijd uit van een integrale analyse en geven wij u advies dat niet standaard gericht is op productadvies.

 

 

 

 

 

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen

--------------------

T 020 - 820 82 80

E info@newfinance.nl

I www.newfinance.nl